onsdag 24 juni 2015

13 myter

Här har du 13 olika påståenden som du kanske på ett eller annat vis känner igen.

#1 I staden råder en större öppenhet och mångfald
#2 Homosexuella flyr från den intoleranta landsbygden
#3 Innovationerna föds i stan
#4 Landsbygden avfolkas och Stockholm växer med två busslaster om dagen
#5 I stan är man aldrig ensam
#6 Landsbygden har inte ett livskraftigt näringsliv
#7 Man lever mer ekologiskt hållbart i städerna
#8 Det är trögt rörliga strukturer i periferin, och lätt att förändra strukturer i centrum
#9 Alla vill bo i stan
#10 Landsbygden karaktäriseras av hög brottslighet
#11 Landsbygden är ”vit” och monokulturell
#12 Bostadsbristen är ett storstadsproblem
#13 Servicen minskar för att folk flyttar

Vad tror du, är det 100 % sanning i dessa?

Webbportalen Härifrån utveklar dessa vanliga föreställningar om landsbygden.
Ta dig tid och läsa om myterna här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar