fredag 4 augusti 2017

En liten historielektion

Jag tänkte berätta lite mer om byn jag så ofta skriver om i min blogg, min hemby Skalmsjö såklart. Först och främst kan jag nämna att byn Skalmsjö ligger beläget i Anundsjö, 6 mil väst om Örnsköldsvik i Örnsköldsviks kommun.

Här kommer en liten kort historielektion för den som är intresserad!"Anundsjö släkter och gårdar" :

Byn ligger vid Skalmsjösjön och det kan antas att någon del av sjön tidigare kallats "Skalma" med okänd betydelse. En i nordiska språk icke ovanlig betydelse är "klyfta". 1545 kallades byn tillfälligt Biörskalsiö, vilket förklara av en av de dåvarande ägarnas namn, Björn Olsson (den äldre sonen till Olaf som var ensam ägare till byn 1535).

"Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs", Bengt Sjöberg :

Två av de äldsta skrivningarna av namnet (1542 Skalsiö och 1545 Biörskalsiö) skulle emellertid kunna tyda på att sjön fått sitt namn av att den ligger som i en skål i terrängen omgiven av berg. Åtminstone åren 1559-1560 var byn delad i Nordskalmsiö och Söderskalmsiö.
"Byarnas historia i Anundsjö", Erik Jonsson :


År 1535 års "Gärder och Hjälper", som är den äldsta bevarade skattelängden över Norrland får man för första gången i historien kännedom om byn Skalmsjö.

År 1535 finns en åbo, Olav, i Skalmsjö. 1545 fanns 2 st, Björn Olsson och Jon Olsson (söner till Oalav). Fram till 1720 fanns troligen som mest 2 åboar och 1761 4 st.

År 1867 fanns 9 bönder, 3 torpare, och 1 backstugusittare*. År 1961 fanns hela 170 personer i byn.
Nils Hansson hade ett av socknens största hemman. Han hade 2 hästar, 14 kor och massvis med kvigor, får getter, svin osv.

Skalmsjö byamän tog upp nybygget Remmarbäck.* Åborätt, juridisk term, rätten att på viss tid eller livstid inneha annans jord såsom landbo eller under ärtflig bestittning. Den som hade sådan rätt kallades åbo (Nordisk familjebok)

* Backstugusittare var daglönare på bondgårdar med dagsverksplikt eller hantverkare – skräddare, skomakare, smeder – som bodde på arrenderad mark och fritt disponerade över sin egen arbetskraft och med ringa skyldighet till jordägaren. (www.skogshistoria.se)


1 kommentar:

  1. Söta små sjö å by tack för lilla historielektionene:)

    SvaraRadera