Storstadsnormen

Normer i allmänhet, det vet vi finns. Det finns normer kring hur vi ska se ut och hur vi ska bete oss, det finns normer kopplat till kön och så vidare. Dessa normer känner vi alla till, det pratas om dem och vi är relativt insatta i hur det påverkar oss. När det däremot gäller plats finns det fortfarande en stor okunskap. Känner du till begreppet storstadsnorm? Nej, exakt. Tyvärr är det nog få som ser och upprörs över hur vi låter storstadsnormen råda. 

Även om du inte känner till begreppet så kommer du absolut känna igen innebörden, i alla fall om du bor utanför staden och framförallt om du bor på den så kallade glesbygden. Vi får därför börja med uttrycket. Jag väljer att låna en text från sidan Härifrån vilken drivs att två personer som vill utmana denna storstadsnorm. 

”När det däremot gäller plats finns det fortfarande en stor okunskap och en fullständig aningslöshet. Få ser och upprörs över hur vi låter storstadsnormen råda. Det är ingen som protesterar när pengar fördelas och satsas där det finns flest människor. Att huvudkontor och myndigheter placeras där det finns mycket folk och goda kommunikationer. Det är ju fullkomligt logiskt. Ingen ifrågasätter att vi på det sättet förstärker det starka och försvagar det svaga (!?) och hur det på sikt urholkar och gör det omöjligt att leva på vissa platser. Och vad innebär det i förlängningen om det leder till att vi monterar ner den landsbygd vi har? Och vem har förresten frågat våra barnbarnsbarn?

Vilka normer vi har visar sig också i hur vi uttrycker oss. Staden kopplas till begrepp som innovation och tillväxt medan landsbygden kopplas till avfolkning och bidrag. Ingen reagerar heller på uttryck som kusinen från landet, bonnig eller lantis. Att tala nedsättande eller göra sig rolig på landsbygdens eller landsbygdsbornas bekostnad finns det inga som helst tabun för. Det finns ingen som gör kopplingen till hur det vi säger formar vårt sätt att se på stad och land, var vi tycker man ska bo, var det finns ett gott liv, var vi utvecklas, var vi kan leva mest effektivt och miljövänligt och var den stora utvecklingspotentialen finns. ”

"Staden och det urbana livet har blivit något av vår tids religion. Staden står för alla svar och alla lösningar. Den kan uppfylla alla våra drömmar. Vi har helt enkelt blivit höga på den urbana utopin. Landsbygdens syfte och existensberättigande handlar ofta om att vara en fond mot vilken storstadsmänniskan kan spegla sitt moderna och medvetna liv. Frågor om vilka konsekvenser en sådan utveckling har för områden utanför staden eller för Sverige, finns över huvudtaget inte med på tankekartan. Att ifrågasätta urbaniseringen och städernas tillväxt är att ifrågasätta utveckling. Det är att vara naiv, gnällig och motsträvig. Eller helt enkelt, dum i huvudet. När det gäller normer kopplat till kön, har vi kommit en bit på väg. När det däremot gäller plats finns det fortfarande en stor okunskap och en skrämmande aningslöshet."

Fundera en sekund eller två på detta, är det inte sant att det är så här det är.  Det är staden som har alla svar, alla rättigheter och det är i staden man ska bo om man vill någonting här i livet. Staden ifrågasätts inte utan tas för given. När man talar om landsbygden finns knappt något att säga, inte vad gäller satsningar i alla fall. Utan den är på väg att monteras ner till inget mer än ingenvuxna åkrar och förfallna hus. Är det inte helt galet? Vem vill egentligen detta? Vill verkligen alla flytta till staden eller gör de bara det för att man "måste", "borde" och skulle känna sig en förlorare om man blev kvar på sin hemort? Såklart behöver det ena inte förta det andra. Staden ska finnas och utvecklas, men det ska inte vara på bekostnad av en levande landsbygd. Kan vi inte få hela Sverige att fungera istället? 

Ju mer jag funderar och tar del av andras åsikter och idéer i dessa frågor, desto mer glöder det inom mig. Även om jag önskade kan jag inte påverka en hel samhällsstruktur, men något kan jag göra och det tänker jag göra. Jag kan använda min blogg för att skriva texter och visa bilder från en underbar del av Sverige som faktiskt inte är i stadsmiljö, långt ifrån. Jag hoppas jag kan få fler på tåget och du som ser mina inlägg, dela gärna och sprid till andra.


För dig som vill sätta dig in mera i detta kan jag tipsa sidan Härifrån och om två nya avsnitt av Kobra. Avsnitten finns att kika på SVT play, del 1 och del 2. Där formuleras dessa två intressant frågor i den beskrivande texten till avsnitten:  "Hur starka är motsättningarna mellan stad och land? Kan man prata om den ”urbana normen” som säger att man per automatik är framgångsrik när man bor i city och förlorad på landsbygden?"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar